06-55144032 info@steefhelpt.nl
Selecteer een pagina

PRIVACY STATEMENT EN COOKIES

Steef helpt neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens uiterst serieus. Op deze pagina lees je alles over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Steef helpt

Steef helpt kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je diensten van Steef helpt bestelt en hiervoor deze gegevens zelf verstrekt.

Steef helpt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, worden jouw contactgegevens toegevoegd aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van Steef helpt (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Zie verder de alinea over Cookies.

Betaalgegevens: Steef helpt gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld voor de volgende doeleinden:

Dienstverleners: Steef helpt deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Steef helpt correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Steef helpt een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Steef Helpt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten slotte verstrekt Steef helpt jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Steef helpt de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Steef helpt maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  1. Functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  1. Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatst Steef helpt tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Steef helpt bezoekt. Op deze wijze kunnen advertenties worden getoond die relevant zijn.

  1. Steef helpt maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics).

Via deze cookies krijgt Steef helpt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Steef helpt de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees verder het privacy beleid van Google.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites. Steef helpt draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Raadpleeg het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Steef helpt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie (zoals offertes en facturen) 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt 1 jaar danwel 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Steef helpt jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steefhelpt.nl . Steef helpt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Steef helpt neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Steef helpt heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Steef helpt of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Steef Helpt verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@Steefhelpt.nl .

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Steef helpt, wordt je gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen via info@Steefhelpt.nl . Steef helpt zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.  


Wijzigingen

Steef helpt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

 

juli 2021